TP. Cam Ranh và huyện Cam Lâm dự kiến thành quận khi tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

TP. Cam Ranh và huyện Cam Lâm dự kiến thành quận khi tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Phương án trên được Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân nêu trong công văn về định hướng phát triển đô thị.

Cụ thể, Khánh Hòa vẫn giữ nguyên 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: TP. Nha Trang; thành lập hai quận Cam Ranh và Cam Lâm trên cơ sở hiện dân số, diện tích hiện hữu; ba thị xã Ninh Hòa, Diên Khánh, Vạn Ninh; ba huyện là Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Trường Sa.

Phương án này là phương án 2 do Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn thống nhất trình UBND tỉnh Khánh Hòa, bởi ưu điểm không làm tăng số đơn vị hành chính cấp huyện.

Tuy nhiên, nhược điểm là Cam Ranh và Cam lâm còn hạn chế về tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính để thành lập quận. Cụ thể, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị của Cam Ranh là 55,5%, Cam Lâm đạt 67,7%, trong khi yêu cầu tối thiểu là 90%. Ngoài ra, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị hai địa phương này cũng khá thấp.

Ngoài phương án trên, Sở Xây dựng còn đề xuất phương án 1 là Khánh Hòa sẽ được tổ chức thành 10 đơn vị hành chính cấp huyện theo hướng hành lập 2 quận trên cơ sở dân số, diện tích của Nha Trang, có thể lấy tên là quận Vĩnh Xương và quận Nha Trang, lấy sông Cái làm ranh giới.

Cùng với đó là 2 thành phố gồm Cam Ranh, Cam Lâm; 3 thị xã gồm Ninh Hòa, Diên Khánh và Vạn Ninh; 3 huyện gồm Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Trường Sa.

Ưu điểm của phương án này là TP. Nha Trang đủ điều kiện để chia tách thành lập hai quận, song hạn chế là làm tăng số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh, nên Sở Xây dựng không chọn phương án này.

Trước đó, cuối tháng 3, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định, đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa là một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á, sẽ trở thành một trong những đô thị ven biển thu hút khách du lịch và có môi trường đáng sống của châu Á với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Minh Long