UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng gặp khó khi chưa xác định cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch, hội đồng thẩm định,…

khu kinh tế vân phong
Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa đến 2020. (Ảnh: vanphong.khanhhoa.gov.vn)

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (gọi tắt là đặc khu Bắc Vân Phong).

Theo UBND tỉnh, đến nay, địa phương đã thực hiện một số thủ tục để triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển đặc khu Bắc Vân Phong. Tuy nhiên, do Luật Đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt vẫn chưa được Quốc hội thông qua, nên quá trình triển khai lập quy hoạch khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể là chưa xác định được cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch, hội đồng thẩm định và các nội dung liên quan khác.

Do đó, việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng phát triển thành đặc khu Bắc Vân Phong cũng chưa được triển khai.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Khánh Hòa, sau 5 năm thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2030, UBND tỉnh nhận thấy đối với Khu vực Nam Vân Phong, việc triển khai các dự án theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt vẫn tiếp tục thực hiện.

Khu vực này hiện đã có một số dự án lớn đã đi vào hoạt động hoặc đang được xây dựng như nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (vốn thực hiện 375 triệu USD), Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong (125 triệu USD), nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 (2,58 tỷ USD), Cảng tổng hợp Vân Phong (985 tỷ đồng)…

Tuy nhiên, một số khu vực chức năng vẫn chưa được triển khai như: Khu vực phát triển đô thị và công nghiệp quy mô 915 ha, Trung tâm công nghiệp và cảng chuyên dùng 900 ha… Riêng khu vực quy hoạch Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong (350ha), Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương dừng thực hiện.

Trong khi đó, đối với khu vực Bắc Vân Phong (huyện Vạn Ninh), do có chủ trương xây dựng đặc khu nên chưa triển khai lập quy hoạch các khu chức năng để nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp. Đơn cử như: Khu phi thuế quan, theo quy hoạch đã phê duyệt có diện tích khoảng 920ha, còn khoảng 320ha chưa được định hướng quy hoạch; Khu vực Tuần Lễ – Hòn Ngang có diện tích tự nhiên khoảng 1.200ha, trong khi định hướng quy hoạch khu vực này cho các khu dịch vụ – du lịch – đô thị chỉ khoảng 572ha; các khu đô thị đa chức năng từ nam Tu Bông đến đèo Cổ Mã khoảng 900ha, trong khi khu vực này có diện tích tự nhiên khoảng 2.050ha. Các khu công nghiệp tập trung tại dốc Đá Trắng quy mô khoảng 300ha; khu phát triển công nghiệp Hòn Khói quy mô 250ha… cần được định hướng thành khu công nghiệp, điều chỉnh lại vị trí và quy mô để thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư.

Từ thực tế trên, UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo và xin Thủ tướng xem xét cho tạm dừng việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong cho đến khi Luật đơn vị hành chính – Kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Đồng thời, cho phép thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung của Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển của Khu kinh tế Vân Phong, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư.

Ngọc Long