Nhà máy Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị I có tổng công suất 1.320 MW, tổng vốn đầu tư 55.093 tỷ đồng.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị I
Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị I. (Ảnh: baoquangtri.vn)

Sáng ngày 22/11, tại xã Hải Khê (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan (EGATi) tổ chức khởi công xây dựng nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị I.

Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan làm chủ đầu tư theo hình thức BOT từ tháng 8/2013.

Công trình có tổng công suất đặt 1.320MW (công suất thô), gồm 2 tổ máy, công suất mỗi tổ máy 660MW.

Khi đi vào hoạt động, dự án nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 sẽ mang lại sản lượng điện 7.200 tỷ kWh/năm, thời gian phát điện 6.000h/năm, doanh thu trước thuế khoảng 12.500 tỷ đồng/năm, dự kiến nộp ngân sách tỉnh 1.250 tỷ đồng/năm.

Dự án có tổng mức vốn đầu tư là 55.093 tỷ đồng.

Minh Long

Xem thêm: