Ngoài 108 cán bộ được bổ nhiệm không đủ tiêu chuẩn, tỉnh Sóc Trăng còn có một số cơ quan thừa cấp phó phòng, nhiều viên chức được xét tuyển thành công chức không qua thi…

bo nhiem dung quy trinh
Ông Trần Văn Chuyện – Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (phải). (Ảnh: soctrang.gov.vn/2017)

Ngày 25/7, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức của UBND tỉnh Sóc Trăng giai đoạn từ 1/1/2014 đến 28/2/2017.

Theo kết luận do Quyền phó chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn ký, về bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, tại tỉnh Sóc Trăng có 108 trên tổng số 550 hồ sơ khi bổ nhiệm không đáp ứng một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, kê khai tài sản, thu nhập… Một số hồ sơ không thể hiện đầy đủ trình tự bổ nhiệm bằng văn bản hoặc ban hành quyết định bổ nhiệm chậm.

Ngoài ra, có 14/68 hồ sơ công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở và 28/482 hồ sơ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thiếu một hoặc một số tiêu chuẩn của ngạch hiện giữ về chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên ngành, tin học, ngoại ngữ.

Về số lượng lãnh đạo cấp phó, Sóc Trăng vượt một phó chánh văn phòng tại UBND tỉnh; một phó trưởng phòng tại Phòng Kinh tế – Vật liệu xây dựng thuộc Sở Xây dựng; một phó trưởng phòng tại Phòng Quản lý Công sản thuộc Sở Tài chính.

Về thi tuyển, xét chuyển công chức, năm 2014, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức 1 kỳ thi tuyển công chức và tuyển dụng được 122 công chức. Trong giai đoạn thanh tra, Sóc Trăng đã tuyển dụng không qua thi tuyển đối với 30 trường hợp có kinh nghiệm công tác. Đồng thời xét chuyển 32 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện. Một số hạn chế, thiếu sót như sau:

Vào thời điểm thành lập Hội đồng tuyển dụng kỳ thi tuyển năm 2014, trước khi hết hạn nhận hồ sơ, thành phần Hội đồng tuyển dụng đã không đúng quy định (có 2 Phó Chủ tịch Hội đồng); có sai sót trong việc chấm và cộng điểm một số bài thi môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ nhưng không làm thay đổi kết quả kỳ thi.

Chưa có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ về các trường hợp là viên chức được xét tuyển thành công chức không qua thi.

Đáng chú ý, trong giai đoạn thanh tra, có 5 trường hợp được tuyển dụng không qua thi do Giám đốc Sở hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

UBND thị xã Vĩnh Châu có 4 trường hợp không thực hiện trình tự xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức huyện nhưng vẫn được điều động, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý tại các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã. Đến ngày 10/5/2017, UBND thị xã Vĩnh Châu mới thu hồi quyết định chuyển 4 trường hợp này.

Tại thời điểm thanh tra, Sóc Trăng đã tuyển dụng không đúng quy định đối với 2 trường hợp, áp dụng chính sách đãi ngộ đối với cán bộ nguồn theo đề án đào tạo cán bộ sau đại học giai đoạn 2006 – 2015. Ngày 26/5, UBND tỉnh mới ban hành quyết định thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 2 trường hợp này.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm, xử lý theo quy định đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Nguyễn Quân

Xem thêm: