Kon Tum: Đề nghị lắp đặt 5 trạm quan sát động đất

Để ghi nhận nhanh, đầy đủ các trận động đất, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị chủ đầu tư của 2 thủy điện tại huyện Kon Plông lắp đặt thêm 5 trạm quan sát động…