Trong kỳ giám sát 18 tháng (từ 1/1/2020 đến 30/6/2021), Chủ tịch UBND 4 tỉnh, thành gồm Bình Dương, Đắk Nông, Thừa Thiên – Huế, TP.HCM không tiếp dân ngày nào.

Người dân TP.HCM có khiếu nại kéo dài liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Thông tin trên do ông Phan Văn Vượng, Phó trưởng Ban Dân chủ – pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đưa ra tại “Hội nghị góp ý Báo cáo giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chủ tịch UBND các cấp” chiều hôm 11/10.

Theo ông Vượng, trong kỳ giám sát 18 tháng, số ngày tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp tỉnh trong cả nước là 471 ngày, trung bình là 8 ngày, đạt 42% (theo quy định 18 ngày/18 tháng).

Trong đó, các Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và Ninh Thuận tiếp đủ 18 ngày/18 tháng, chiếm 0,03%; 13 chủ tịch tỉnh tiếp dân đạt từ 50% quy định trở lên, chiếm 20,6%; 45 chủ tịch tỉnh tiếp dân đạt dưới 50% quy định, chiếm 71%.

Có 5 chủ tịch tỉnh chỉ tiếp dân 1 ngày/18 tháng, chiếm 0,79%.

Ông Vượng cho biết, nhiều địa phương Chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền cho Phó chủ tịch hoặc Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tiếp dân thay. Cụ thể, số ngày Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Phó chủ tịch tiếp dân là 272 ngày, chiếm 23%; số ngày ủy quyền cho cơ quan chuyên môn tiếp dân là 208 ngày, chiếm 18%.

Cũng theo ông Vượng, ở cấp tỉnh có tỷ lệ khiếu nại lần hai, khiếu nại liên quan đến đất đai, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tương đối cao, tuy nhiên trong quá trình giải quyết khiếu nại một số vụ đã không ban hành thông báo thụ lý hoặc ban hành thông báo thụ lý chậm hơn 10 ngày theo quy định; còn nhiều vụ giải quyết quá thời hạn quy định, thậm chí quá hạn 6 tháng đến trên 1 năm, và vẫn còn tình trạng một số vụ việc phức tạp, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.

Cần có quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu không tiếp dân

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét nghiên cứu sửa đổi Luật tiếp công dân cho phù hợp với Luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, quy định về trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân của chủ tịch UBND các cấp theo hướng mở là lãnh đạo UBND các cấp gồm chủ tịch và các phó chủ tịch tiếp công dân, chứ không quy định cứng chỉ có chủ tịch UBND.

Việc này nhằm đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban này lý giải.

Đồng thời ban hành quy định biện pháp chế tài làm cơ sở xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu do không thực hiện tiếp công dân, không trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo chậm trễ (quá thời hạn) để xảy ra vụ việc bức xúc, đông người, kéo dài.

Hoàng Minh

Xem thêm:

Đất Thủ Thiêm: Sau 20 năm, giá tăng gấp 1.000 lần