Ban Bí thư khẳng định những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ TT&TT là rất nghiêm trọng, đã làm thất thoát rất lớn tài sản của Nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và quá trình cổ phần hoá của Tổng Công ty Mobifone, đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ TT&TT, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải kỷ luật Cảnh cáo.

Bộ thông tin truyền thông
Bộ Thông tin và Truyền thông. (Ảnh: mic.gov.vn)

Ngày 10/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi xem xét đề nghị của UBKTTU tại Tờ trình số 121-TTr/UBKTTW ngày 6/7/2018 về việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011 – 2016, Ban Bí thư nhận thấy Ban cán sự đảng Bộ TT&TT đã vi phạm:

  • Chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc;
  • Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để Bộ TT&TT và Tổng Công ty Mobifone vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án Tổng Công ty Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước;
  • Để một số lãnh đạo Bộ vi phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng trong thực hiện nguyên tắc làm việc và chức trách, nhiệm vụ được giao;
  • Chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ về Dự án trên.

Ban Bí thư cũng khẳng định những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ TT&TT là rất nghiêm trọng, đã làm thất thoát rất lớn tài sản của Nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và quá trình cổ phần hoá của Tổng Công ty Mobifone, đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ TT&TT, gây bức xúc trong xã hội.

Do đó, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011 – 2016 bằng hình thức cảnh cáo.

Phạm Toàn

Xem thêm: