Ban chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam bộ thống nhất kỷ luật với hình thức cảnh cáo cho thôi giữ chức Chánh văn phòng đối với ông Nguyễn Văn Út và xem xét xin ý kiến Trung ương kỷ luật đối với bà Lê Thị Thu Hằng – nguyên kế toán trưởng BCĐ.

Kỷ luật cảnh cáo, cho thôi giữ chức chánh văn phòng BCĐ Tây Nam Bộ. (Ảnh: Đông Bình/nld.com.vn)

Chiều ngày 10/11, ông Sơn Minh Thắng – Phó trưởng Ban thường trực BCĐ Tây Nam bộ cho biết lãnh đạo cơ quan đã họp biểu quyết thống nhất xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với các cán bộ sai phạm mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận xử lý kỷ luật Đảng trước đó.

Theo đó, thống nhất kỷ luật với hình thức cảnh cáo cho thôi giữ chức Chánh văn phòng BCĐ Tây Nam Bộ đối với ông Nguyễn Văn Út.

Kỷ luật khiển trách đối với bà Sơn Thị Quanh Ni – thủ quỹ cơ quan BCĐ giai đoạn 2011-2016.

Riêng trường hợp bà Lê Thị Thu Hằng – phó vụ trưởng Vụ kinh tế, nguyên Kế toán trưởng BCĐ Tây Nam Bộ đang xem xét xin ý kiến Trung ương để xử lý.

Ông Thắng cho biết thêm cũng trong ngày 10/11, các cá nhân sai phạm đã nộp vào tài khoản của BCĐ Tây Nam Bộ mở tạm tại Kho bạc nhà nước TP. Cần Thơ số tiền trên 13,7 tỷ đồng, trong tổng số tiền các cá nhân sai phạm về quản lý tài chính, tài sản của nhà nước hơn 130 tỷ đồng.  

Trước đó, xử lý về mặt Đảng, ông Út bị kỷ luật cảnh cáo; bà Ni bị kỷ luật khiển trách và bà Hằng bị kỷ luật khai trừ; ông Nguyễn Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng BCĐ Tây Nam Bộ bị kỷ luật cảnh cáo; ông Nguyễn Thanh Hải – nguyên Chánh Văn phòng BCĐ Tây Nam Bộ bị kỷ luật cảnh cáo.

Các cán bộ này bị kỷ luật vì có nhiều sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; sai phạm về quản lý tài chính, tài sản của nhà nước lên đến trên 130 tỷ đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của BCĐ Tây Nam bộ, gây bức xúc trong dư luận, cán bộ, đảng viên.

Cũng liên quan đến hàng loạt sai phạm tại BCĐ Tây Nam Bộ trong giai đoạn 2011-2016, ngày 20/9, ông Nguyễn Phong Quang – nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ bị Ban Bí thư thống nhất quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng.

Phạm Toàn

Xem thêm: