Hai thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và Nguyễn Nhật bị kỷ luật khiển trách, còn thứ trưởng Nguyễn Văn Công bị cảnh cáo.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trong một buổi họp báo.

Theo UBKTTU, từ ngày 2 đến 4/7/2019, tại Hà Nội, Ủy ban đã họp kỳ 37. Tại kỳ họp này, UBKTTU đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ GTVT và một số cá nhân về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 35 của UBKTTU.

Theo UBKT, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKTTU quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo các ông:

  • Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT;
  • Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
  • Trần Ngọc Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;

Ngoài ra, UBKTTU quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách hai Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật và ông Nguyễn Ngọc Huệ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

UBKTTU đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016 và ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phạm Toàn

Xem thêm: