Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá và mở cửa khẩu phụ, lối mở biên giới không đúng quy định,… Trước hàng loạt sai phạm trên, UBKTTƯ xem xét và thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Thế Dũng.

Ông Phạm Thế Dũng (thứ nhất, từ trái qua) – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bị kỷ luật cảnh cáo. (Ảnh: baogialai.com.vn)

Tại kỳ họp thứ 19 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai và ông Phạm Thế Dũng – nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Theo UBKTTƯ, những vi phạm, khuyết điểm của ông Phạm Thế Dũng là nghiêm trọng, để lại nhiều hậu quả khó khắc phục, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận, ảnh hưởng tới tổ chức và cá nhân.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKTTƯ quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Thế Dũng.

UBKTTƯ cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 theo thẩm quyền.

Trước đó, tại kỳ họp 17 diễn ra tại Hà Nội, UBKTTƯ đã kết luận một số nội dung vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai và ông Phạm Thế Dũng.

Theo kết luận của UBKTTƯ, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc của tỉnh ủy, của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các quy định của Ban Thường vụ tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo một số hoạt động của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ trước còn vi phạm quy định về công tác tổ chức cán bộ, đề nghị quy hoạch, bổ nhiệm một số nhân sự không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không đúng quy định.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh được xác định buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm để UBND tỉnh có nhiều vi phạm, khuyết điểm như: Giao đất, cho thuê đất khi chưa có quy hoạch, không tổ chức đấu giá là vi phạm Luật Đất đai; gây thất thu ngân sách nhà nước quản lý đầu tư xây dựng một số dự án từ nguồn ngân sách nhà nước là vi phạm Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và quyết định mở 5 cửa khẩu phụ, lối mở biên giới là vi phạm Nghị định của Chính phủ.

UBKTTƯ kết luận ông Phạm Thế Dũng là người phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Dũng được xác định vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Tỉnh ủy và quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm Quy định số 51 và Quy định số 231 của Ban Bí thư về quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy với các đảng đoàn, ban cán sự đảng.

Ngoài ra, ông Dũng còn vi phạm trong chỉ đạo, quyết định giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá và quyết định đầu tư các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, khai thác mỏ; mở các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới không đúng quy định của Chính phủ. Thiếu gương mẫu trong việc đề nghị bổ nhiệm một số người thân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Theo UBKTTƯ, những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 và ông Phạm Thế Dũng là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và người dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Trần Tâm

Xem thêm: