GS Chu Hảo là Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức. Trước đó, ông từng là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

GS Chu Hảo là người đã có công rất lớn trong việc giúp nhà nước hoạch định chính sách phát triển công nghệ cũng như khoa học, kỹ thuật, nhất là việc đưa Internet vào Việt Nam.(Ảnh: vietnamfinance.vn)

Trước đó, từ ngày 17 đến 19/10/2018, tại Hà Nội, UBKTTU đã họp kỳ 30.

Tại kỳ họp, Ủy ban này đã thực hiện việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với GS Chu Hảo, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức.

Theo UBKTTU, GS Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc NXB Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy.

Từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, GS Hảo đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; GS đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

UBKTTU kết luận vi phạm, khuyết điểm của GS Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

GS Chu Hảo sinh ngày 15/5/1940. Ông từng đi học ở Liên Xô, làm việc tại Viện Nghiên cứu năng lượng nguyên tử của Nga, sau đó sang Pháp làm luận án tiến sĩ. Ông được phong hàm Giáo sư năm 1983.

Ông từng đảm nhận các chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia, Chánh văn phòng Chương trình quốc gia về phát triển Công nghệ Thông tin, Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ.

Năm 2005, ông được tặng Huân chương Quốc công của Pháp. Sau khi về hưu, ông làm Giám đốc, Tổng biên tập NXB Tri Thức thuộc Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Sách của NXB Tri Thức là những gì được chưng cất từ sự thật, từ những lý luận, tư duy mở và chủ đề của nó làm người đọc sáng thêm những mảng tối trong cách nghĩ, cách làm.

Một số cuốn sách được NXB Tri thức mang đến cho người đọc phải kể đến như: “Bàn về tự do” của John Stuart Mill, “Khảo Luận Thứ Hai Về Chính Quyền” của John Locke, “Nền Dân Trị Mỹ” của Alexis De Tocqueville,…

Về thông tin việc kỷ luật GS Chu Hảo, sự kiện này đã gây chấn động dư luận Việt Nam, đặc biệt là giới trí thức. Trong đó, nhà văn Nguyên Ngọc; TS Mạc Văn Trang (nhiều năm làm việc ở Viện Khoa học-Giáo dục) đã quyết định rút khỏi Đảng.

Được biết, GS Chu Hảo là người đã có công rất lớn trong việc giúp nhà nước hoạch định chính sách phát triển công nghệ cũng như khoa học, kỹ thuật, nhất là việc đưa Internet vào Việt Nam.

Kim Long

Xem thêm: