Lái xe của Chánh văn phòng VKSND tối cao nhiễm virus Vũ Hán

Chánh văn phòng Viện KSND tối cao và tất cả những người từng tiếp xúc với lái xe N.VN. từ ngày 13/5 đến nay được xác định là F1.