Bộ GTVT được giao chủ trì, phối hợp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam; đồng thời, đánh giá tác động môi trường của dự án phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Dự kiến, tuyến đường sắt cao tốc trên trục Bắc – Nam có lộ trình phát triển với nhiều giai đoạn. Cụ thể:

Đến năm 2020, nghiên cứu phương án xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao, đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa trên trục Bắc – Nam, tập trung vào tuyến có nhu cầu vận tải lớn, đặc biệt là giữa Hà Nội và TP.HCM như: Hà Nội – Vinh, TP.HCM – Nha Trang. Ngoài ra, một số đoạn như Hà Nội đi Phủ Lý (Hà Nam) và Thủ Thiêm (TP.HCM) đi Long Thành (Đồng Nai) cũng được kiến nghị xây dựng.

Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao, đường đôi khổ 1.435 mm, đáp ứng khai thác tốc độ cao tốc 350 km/h,…

Đến năm 2050, hoàn thành toàn tuyến đường sắt đôi tốc độ cao khổ 1.435 mm trên trục Bắc – Nam; sau năm 2050 triển khai tổ chức khai thác tốc độ cao tốc 350 km/h.

Theo Bộ GTVT, với lượng hành khách trên trục Bắc – Nam hiện rất lớn và việc hàng hóa vận chuyển trong thời gian trung và ngắn hạn thì đường sắt vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Văn Duy

Xem thêm: