Không nêu cụ thể trường hợp, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình cho biết cả nước hiện còn 2 trường hợp có đơn kêu oan, trong đó 1 trường hợp đang chờ ý kiến của liên ngành Tư pháp Trung ương; 1 trường hợp do Viện trưởng VKSND tối cao kháng nghị và hiện đang thành lập đoàn liên ngành để tiến hành xác minh.

Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, đại diện VKSND tối cao… trong phiên giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải. (Ảnh: tapchitoaan.vn)

Trong Báo cáo công tác gửi tới Quốc hội kỳ họp thứ 9, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình thừa nhận tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của TAND nói chung và các TAND cấp cao nói riêng đạt tỷ lệ chưa cao so với yêu cầu đặt ra.

Theo ông Bình, một nguyên nhân quan trọng là số lượng Thẩm phán, Thẩm tra viên để bố trí cho các TAND cấp cao còn thiếu so với nhu cầu công việc.

Ngoài ra, một số cơ quan, tổ chức chưa thực sự quan tâm đến công tác phối hợp với Toà án, chưa làm hết trách nhiệm trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, giám định, tham gia định giá tài sản, thực hiện ủy thác tư pháp… Một số Thẩm phán, công chức toà án thiếu trách nhiệm, thiếu kinh nghiệm, có vi phạm và thiếu hiệu quả công tác.

Theo Chánh án Nguyễn Hoà Bình, TAND tối cao đã tập trung chỉ đạo giải quyết các đơn kêu oan, cho hay hiện chỉ còn 2 trường hợp có đơn kêu oan được xét xử trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 và đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 có mức hình phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình hiện đang được xem xét, giải quyết.

Trong đó, 1 trường hợp đang chờ ý kiến của liên ngành Tư pháp Trung ương; 1 trường hợp do Viện trưởng VKSND tối cao kháng nghị và hiện đang thành lập đoàn liên ngành để tiến hành xác minh.

Báo cáo cho hay trong 6 tháng qua, tòa án cấp sơ thẩm đã ra quyết định thi hành án hình sự với 43.974 người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật (chiếm 98,4%).

Toà án cấp sơ thẩm ra quyết định miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với 36.937 phạm nhân do cải tạo tốt; hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án phạt tù đối với 2.918 phạm nhân.

Việc ra các quyết định thi hành án hình sự nhìn chung đảm bảo kịp thời; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù… đều có căn cứ theo quy định của pháp luật – ông Bình báo cáo.

Đáng lưu ý, Chánh án TAND tối cao khẳng định việc ra quyết định kháng nghị hoặc không kháng nghị và trình Chủ tịch nước xem xét đơn xin ân giảm hình phạt tử hình, đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Tổng số đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mà TAND tối cao và các TAND cấp cao phải giải quyết trong kỳ báo cáo là 12.670 đơn/vụ. Toàn ngành đã giải quyết được 3.958 đơn/vụ, chiếm 31,24%.

Trong tổng số 3.958 đơn/vụ đã giải quyết, 3.756 đơn/vụ đương sự nhận được trả lời của tòa án là không có căn cứ kháng nghị; 202 đơn/vụ được kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Nguyễn Quân