Theo kết quả phân tích công bố, UBND tỉnh Bình Thuận xác định phương án lâu dài, yêu cầu UBND huyện Tuy Phong xây dựng lộ trình di dời các hộ dân ra khỏi khu vực gần bãi thải xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân và cấp đất cho người dân sản xuất nông nghiệp. Trước mắt, khuyến cáo người dân không nên dùng nguồn nước ngầm gần bãi xỉ than.

nhiet dien vinh tan, bãi xỉ than Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân (Ảnh: FB MyVinh Nguyen/2017)

 

Ngày 27/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản số 1511 về việc “xác định nguyên nhân cây chết hàng loạt ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong”.

Theo công bố của tỉnh, kết quả phân tích hàm lượng clorua, tổng số muối tan của 4 mẫu nước giếng đào của người dân, 10 mẫu đất và 4 mẫu tro xỉ trong bãi thải xỉ, 5 mẫu nước tại các hồ chứa trong bãi thải xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân cho thấy hàm lượng clorua trong nước ngầm của 3/4 hộ dân vượt từ 1,2 lần đến 1,8 lần; hàm lượng clorua trong 4/5 hồ nước để phục vụ nhu cầu tưới tro, xỉ vượt từ 1,05 lần đến 1,8 lần; hàm lượng tổng số muối tan trong đất tại khu vực sân xe Chùa Linh Sơn Tự gần bãi thải xỉ cho thấy đất tại khu vực này mặn và rất mặn.

Theo xác nhận, ở vùng gần bãi thải xỉ có tình trạng cây bị trụi lá, khô cành; một số cây còn lại tuy vẫn còn ra lá non nhưng bộ rễ đã bị hư thối; những cây trồng càng xa bãi thải xỉ thì vẫn phát triển bình thường. Hiện những khu vực ngập úng chủ yếu là vùng gần bãi thải xỉ, nước ngầm tại các giếng đào xấp xỉ gần bằng mặt đất, có giếng bỏ hoang không sử dụng.

UBND tỉnh bước đầu xác định cây chết có thể do nhiều nguyên nhân như đất bị ngập úng nước, nguồn nước và đất bị nhiễm mặn. Chưa thể xác định được nguyên nhân dẫn đến nước giếng, đất của các hộ dân bị nhiễm mặn.

Tuy nhiên, không loại trừ nước từ bãi xỉ thẩm thấu ra ngoài ảnh hưởng đến chất lượng nước dưới đất vì hàm lượng clorua tại 4/5 hồ nước trong bãi xỉ, tại các giếng nước của người dân đều vượt quy chuẩn cho phép và những cây trôm trồng càng xa bãi thải xỉ vẫn phát triển bình thường.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở TN-MT, UBND huyện Tuy Phong thông báo kết quả phân tích mẫu nước giếng, mẫu đất tại khu vực tới các hộ dân, đồng thời khuyến cáo người dân tạm thời không nên sử dụng nguồn nước ngầm (nước giếng) để tưới tiêu hay ăn uống.

Ngoài ra, yêu cầu Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cung cấp hồ sơ thiết kế (có thể hiện điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn), hồ sơ hoàn công bãi thải xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, báo cáo việc sử dụng nguồn nước để tưới bãi thải xỉ, trộn tro bay trong thời gian qua (lưu lượng, chất lượng sử dụng của từng nguồn nước, …).

UBND tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị Sở TN-MT phối hợp với UBND huyện Tuy Phong, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường tỉnh và một số đơn vị liên quan giám sát chặt các nhà máy tại khu vực trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp gây ô nhiễm môi trường tại khu vực.

Do kết quả phân tích mẫu nước tại các hồ chứa phục vụ để tưới tro, xỉ cho thấy hàm lượng clorua vượt quy chuẩn cho phép đối với chất lượng nước mặt, yêu cầu Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân xác định nguồn cung cấp nước bị nhiễm mặn để cách ly, tuyệt đối không sử dụng cho mục đích tưới nước giảm thiểu bụi ở bãi thải xỉ, đặc biệt là nguồn nước lấy từ Nhà máy để phục vụ tưới tro, xỉ trong bãi thải xỉ.

Các giải pháp ngắn hạn yêu cầu hoàn thành trong tháng 5/2017.

Về lâu dài, UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phong xây dựng lộ trình để di dời các hộ dân ra khỏi khu vực bãi thải xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân, cấp đất sản xuất cho người làm nông nghiệp.

Vĩnh Long

Xem thêm: