UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định cho phép Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn được xả 33.000 m3 nước thải vào nguồn nước biển ven bờ.

loc-hoa-dau-nghi-son
Một góc nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. (Ảnh: qua baocongthuong.com.vn)

Nước thải này là nước thử áp và nước súc rửa phát sinh từ quá trình thử áp tuyến ống dẫn dầu thô lưu lượng 33.000 m3, trong giai đoạn xây dựng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

Vùng nước được cho phép xả thải là vùng nước biển ven bờ thuộc xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, với tổng lưu lượng xả thải của nhà máy là 33.000 m3, lưu lượng xả thải trung bình 1.500 m3/ngày-đêm; lưu lượng xả thải lớn nhất là 1.800 m3/ngày-đêm; phương thức xả được sử dụng là xả mặt (theo phương thức tự chảy kết hợp với bơm chuyển tiếp).

Theo quyết định, chất lượng nước thải ra môi trường phải phù hợp và không vượt quá quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.

Việc xả thải của nhà máy được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép trong vòng 12 tháng. Trước khi xả thải, nhà máy phải tiến hành quan trắc liên tục lưu lượng nước thải qua đồng hồ đo lưu lượng xả thải ở đầu ra, quan trắc chất lượng nước thải sau khi xử lý, quan trắc nguồn nước ven bờ vùng biển Hải Yến khi tiếp nhận nguồn nước thải này.

Sở TN&MT Thanh Hóa cùng với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia và các cơ quan liên quan sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải. Việc xả thải của nhà máy sẽ bị dừng ngay nếu phát hiện sự cố.

Trước đó, từ ngày 9 đến 11/6/2016, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã thử áp lực và súc rửa đường ống tiếp nhận dầu thô từ phao rót không bến vào nhà máy có chiều dài 35km.

Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, tổng lượng nước thải từ quá trình súc rửa là 75.100 m3, đã xả trực tiếp ra biển hơn 42.000 m3, còn lưu giữ lại khoảng 33.000 m3 trong đường ống.

Hoạt động súc rửa được tiến hành bằng cách bơm nước biển có hòa 31.078 lít hydrosure và 1.588 lít chất tạo màu vào đường ống, sau đó xả trực tiếp ra biển.

Tổng cục Môi trường đã tiến hành kiểm tra và kết luận nhà máy xả nước thải súc rửa đường ống dẫn dầu trực tiếp ra biển là trái quy định, không đúng với báo cáo đánh giá, tác động môi trường. Tổng cục Môi trường đã yêu cầu nhà máy ngừng xả thải và lưu giữ, niêm phong khoảng 33.000 m3 nước thải trong nhà máy chờ kết luận của các cơ quan chức năng.

Hải Linh

Xem thêm: