Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên): MAUR đề xuất giá vé từ 9.000-23.000 đồng/lượt

Giá vé metro số 1 được đề xuất 9.000-23.000 đồng mỗi lượt, 46.000 đồng cho khách đi một ngày và 104.000 đồng cho khách đi 3 ngày.