Mở rộng điều tra vụ án kit test tại Công ty Việt Á; Bộ Y tế nói giá công khai không buộc phải theo

Với giá niêm yết cao nhất trong bảng giá do Bộ Y tế ban hành, Cty Việt Á đã cung ứng kit test cho 62 tỉnh thành, doanh thu gần 4.000 tỷ.