Tổ chức xếp hạng quốc tế Moody’s đã nâng xếp hạng của 14 ngân hàng Việt Nam sau khi nâng xếp hạng Việt Nam từ B1 lên Ba3 và đánh giá về triển vọng ổn định của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018.

Moodys
Trụ sở của Tập đoàn nghiên cứu, xếp hạng tín dụng và rủi ro toàn cầu Moody’s. (Ảnh: Scott Eells/Bloomberg qua Getty Images)

Thông báo phát hành ngày 14/8 của Moody’s đã nâng xếp hạng về tiền gửi và phát hành trong nước, và ngoại tệ dài hạn của 3 ngân hàng thương mại nhà nước là Vietcombank, Vietinbank và BIDV.

Các ngân hàng thương mại cổ phần được nâng xếp hạng trong mục tiền gửi ngoại tệ dài hạn gồm ACB, Techcombank và MB Bank.

Moody’s cũng nâng mức độ tín nhiệm tiền gửi và phát hành trong nước và ngoại tệ dài hạn của 5 ngân hàng gồm AB Bank, Lien Viet Post Bank, TP Bank, VIB, VP Bank; nâng xếp hạng rủi ro đối tác và đánh giá rủi ro đối tác về dài hạn của SHB, HD Bank và OCB.

Hãng đánh giá này cũng thay đổi mức triển vọng xếp hạng tiền gửi nội tệ và phát hành ngoại tệ từ tích cực thành ổn định đối với 8 ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, Vietin Bank, AB Bank, Lien Viet Post Bank, TP Bank, VIB và VP Bank.

Sự nâng hạng của Moody’s đối với các ngân hàng trong nước đã cho thấy sức khoẻ ngành ngân hàng của Việt Nam đã có sự cải thiện dù vẫn còn yếu. Các tổ chức như Moody’s and Fitch luôn coi sức khoẻ của hệ thống ngân hàng là nhân tố tác động lên độ tín nhiệm quốc gia.

Hiện tại Việt Nam, Chính phủ đang tiến hành tái cơ cấu ngành ngân hàng bằng cách cổ phần hoá hoặc thoái vốn các ngân hàng thương mại nhà nước và khuyến khích sáp nhập ngân hàng, cho phép nước ngoài tham gia mua lại ngân hàng yếu kém trong diện tái cơ cấu.

Thanh Thuỷ

Xem thêm: