Mùa hè năm 2021 (bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10), Hà Nội chịu ảnh hưởng 5-7 đợt nắng nóng (từ 2 ngày trở lên); trong đó có 2-3 đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Các đợt nắng nóng này sẽ tập trung chủ yếu trong tháng 5, 6 và 7.

Hà Nội xuất hiện 5-7 đợt nắng nóng. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, năm 2021, biển Đông sẽ có 12-14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động. Trong đó, có 5-7 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam (riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 2-3 cơn bão).

Thời gian ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới sẽ tập trung vào các tháng 7, 8 và 9. Các tỉnh, thành phố cần đề phòng khả năng xuất hiện bão mạnh hoặc sự kết hợp giữa bão với các hình thế thời tiết nguy hiểm khác trong khoảng thời gian trên.

Bên cạnh đó, mùa hè năm 2021 (bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10), Hà Nội chịu ảnh hưởng 5-7 đợt nắng nóng (từ 2 ngày trở lên); trong đó có 2-3 đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Các đợt nắng nóng này sẽ tập trung chủ yếu trong tháng 5, 6 và 7.

Đợt nắng nóng đầu tiên có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 5. Nhiệt độ trung bình tại Hà Nội trong tháng 5 là 27-28 độ C; tháng 6 là 29,5-30,5 độ C; tháng 7 là 29-30 độ C; tháng 8 là 28,5-29,5 độ C; tháng 9 là 27-28 độ C và tháng 10 là 24,4-25,5 độ C.

Ngoài ra, từ tháng 5 đến tháng 10/2021, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ sẽ xảy ra nhiều trận mưa với tổng lượng mưa 1.300-1.600mm, ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm (1.352,4-1.600mm).

Dự báo, tổng lượng mưa trong tháng 5 là 200-270mm, tháng 6 là 250-320mm, tháng 7 là 270-350mm, tháng 8 là 250-350mm, tháng 9 là 150-200mm, tháng 10 là 100-150mm.

Trên các sông thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 3-5 đợt lũ; trong đó, 1-2 đợt lũ trung bình và lớn. Đỉnh lũ năm trên các sông thuộc hệ thống sông Hồng (sông Đà, sông Hồng, sông Đuống) ở mức dưới báo động cấp I; sông Đáy ở mức báo động cấp I – báo động cấp II; các sông nội tỉnh (sông Tích, sông Bùi, sông Nhuệ, sông Cà Lồ…) ở mức báo động cấp II – báo động cấp III.

Thời gian xuất hiện đỉnh lũ tại hạ lưu các sông: Hồng, Đuống, Đà vào cuối tháng 7, tháng 8; còn trên sông Đáy và các sông nội tỉnh (sông Tích, sông Bùi, sông Nhuệ, sông Cà Lồ) xuất hiện từ tháng 7 đến tháng 9.

Minh Long

Nắng nóng: Nhiều nơi nhiệt độ vượt mốc lịch sử