Bộ GD&ĐT cho hay tổng quyết toán chi ngân sách cho lĩnh vực giáo dục năm 2013 là 155.604 tỷ đồng và năm 2017 là 248.118 tỷ đồng.

bộ giáo dục
Bộ GD&ĐT. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Bộ GD&ĐT đã có báo cáo về tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Đại diện Bộ Giáo dục cho biết dự toán thu sự nghiệp năm 2017 ước đạt 30.380 tỷ đồng; chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo là 248.118 tỷ đồng. Trong đó: Dự toán chi đầu tư đạt khoảng 32.951 tỷ đồng (chiếm 13,3%), dự toán chi hoạt động thường xuyên là 215.167 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có dự toán chi thực hiện chương trình mục tiêu, các dự án, đề án, các nhiệm vụ của ngành gồm:

 • Kinh phí thực hiện các đề án đào tạo với nước ngoài là 981 tỷ đồng;
 • Kinh phí thực hiện Đề án AphO tổ chức năm 2018 là 500 triệu đồng;
 • Kinh phí thực hiện kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 là 200 tỷ đồng;
 • Đề án đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh theo Quyết định số 607 của Thủ tướng Chính phủ là 69,7 tỷ đồng;
 • Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử là 40,3 tỷ đồng;
 • Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân là 318 tỷ đồng;
 • Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn là 5.100 tỷ đồng;
 • Chương trình kiên cố hóa trường lớp học năm 2017 là 6.000 tỷ đồng;
 • Các chương, trình dự án ODA là 562 tỷ đồng (500 tỷ đồng là vốn vay ưu đãi, 62 tỷ đồng là vốn đối ứng trong nước);
 • Chi thực hiện các chế độ cho nhà giáo và học sinh là 19.777 tỷ đồng;
 • Kinh phí triển khai các đề án, nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành khác khoảng 3.390 tỷ đồng.

Trên cơ sở báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành Trung ương, tổng số thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2018 dự kiến là 31.439 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2017.

Dự kiến tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo toàn ngành năm 2018 khoảng 272.869 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2017. Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản là 36.185 tỷ đồng, chiếm 13,26% tổng chi ngân sách; chi thường xuyên là 236.684 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 86,74% tổng chi ngân sách.

Báo cáo của Bộ GD&ĐT cũng đưa ra những tồn tại, vướng mắc trong việc phân bổ ngân sách, quyết toán, công khai ngân sách được giao, việc cân đối nguồn kinh phí chi thường xuyên, quá trình triển khai thực hiện các dự án ODA…

Bộ GD&ĐT đề nghị Quốc hội quan tâm, giám sát việc thực hiện chi ngân sách cho giáo dục, đào tạo tại các Bộ, ngành địa phương; đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ trong việc lập dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách chi cho giáo dục và đào tạo hàng năm…

Hoàng Minh

Xem thêm: