Trong năm 2017, cả nước xảy ra 20.080 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.279 người, bị thương 17.040 người. Riêng hàng không là vĩnh vực duy nhất không xảy ra tai nạn.

hơn 8000 nguoi tu vong vi tai nan giao thong trong 6 thang dau nam 2017
Hơn 8.000 người chết vì tai nạn giao thông năm 2017. (Ảnh: antoangiaothong.gov.vn)

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2017, cả nước xảy ra 20.080 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.279 người, bị thương 17.040 người. Trong đó:

  • Tai nạn giao thông đường bộ là 19.798 vụ, làm chết 8.089 người, bị thương 16.970 người. So với năm 2016, giảm 1.322 vụ (6,26%), giảm 329 người chết (3,91%), giảm 2.064 người bị thương (10,84%).
  • Đường sắt xảy ra 164 vụ tai nạn, làm chết 133 người, bị thương 50 người. So với năm 2016, giảm 16 vụ, giảm 18 người chết.
  • Đường thủy xảy ra 99 vụ, làm chết 45 người, bị thương 16 người. So với năm 2016, giảm 15 vụ, giảm 27 người chết.
  • Đường hàng hải, 19 vụ tai nạn được ghi nhận làm chết 12 người, bị thương 4 người. So với năm 2016, giảm 2 vụ (9,5%), tăng 7 người chết và tăng 4 người bị thương.
  • Hàng không là lĩnh vực duy nhất năm 2017 không xảy ra tai nạn.

Về tính chất của các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong năm 2017, số vụ từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 9.770 vụ, làm chết 8.279 người, bị thương 5.587 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 579 vụ (giảm 5,6%), giảm 406 người chết (giảm 4,67%), giảm 593 người bị thương (giảm 9,6%).

Cũng trong năm 2017, cả nước xảy ra 10.310 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 11.453 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 930 vụ (giảm 8,27%), giảm 1.647 người bị thương (giảm 12,57%).

Hoàng Minh

Xem thêm: