Tính đến hết ngày 30/6, tổng số phí sử dụng đường bộ đã thu là 3.565,8 tỷ đồng, đạt 119,56% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 57,77% kế hoạch thu cả năm 2017. 

Trung bình mỗi ngày Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương thu khoảng 22,5 tỷ đồng tiền phí sử dụng đường bộ. (Ảnh minh họa/Dương Xanh)

Báo cáo tại cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản lý quỹ bảo trì đường bộ Trung ương ngày 25/7, ông Lê Hoàng Minh – Chánh Văn phòng Hội đồng Quỹ TW cho biết trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký mới là 192.777 chiếc, tăng 7,66% so với thời điểm 31/12/2016.

Số liệu thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đa phần các nhóm xe tăng do mua mới đều vượt mức 5% – mức dự đoán khi xây dựng dự toán thu năm 2017. Đây được cho là nguyên nhân chính làm tăng số thu phí bảo trì đường bộ trong 6 tháng đầu năm.

Tính đến hết ngày 30/6, tổng số phí sử dụng đường bộ đã thu là 3.565,8 tỷ đồng, tăng hơn 19,56% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 57,77% kế hoạch thu cả năm 2017. Trung bình 1 ngày làm việc (trừ 26 ngày nghỉ) số thu đạt khoảng 22,5 tỷ đồng/ngày.

Trong năm 2017, ước thu tổng số phí sử dụng đường bộ là 7.046,8 tỷ đồng.

Về kế hoạch chi trong năm 2017, tổng nguồn vốn quỹ TƯ năm 2017 là 10.144,690 tỷ đồng. Giao kế hoạch chi 7.876,326 tỷ đồng (65%) cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, công trình chuyển tiếp, công trình làm mới… và phân bổ 35% nguồn vốn từ quỹ TƯ về quỹ địa phương.

Cũng theo ông Minh, trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho 19.777 km. Tính đến hết tháng 6/2017, tổng khối lượng bảo dưỡng thường xuyên đạt khoảng 50% kế hoạch.

Mức thu phí sử dụng đường bộ

Ôtô chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân: 130 nghìn đồng/tháng/xe.

Ôtô chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng; xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ: 180 nghìn đồng/tháng/xe.

Ôtô chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg: 270 nghìn đồng/tháng/xe.

Ôtô chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg: 390 nghìn đồng/tháng/xe.

Ôtô chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg: 590 nghìn đồng/tháng/xe.

Ôtô tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg: 720 nghìn đồng/tháng/xe.

Ôtô tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg: 1 triệu 40 nghìn đồng/tháng/xe.

Ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên: 1,43 triệu đồng/tháng/xe.

(Theo Thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài Chính)

Nguyễn Quân

Xem thêm: