Trong bối cảnh ngân sách khó khăn, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đồng ý với đề nghị của Chính phủ năm 2018 chỉ mua ô tô cho chức danh từ Bộ trưởng trở lên.

nguyen duc hai
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải. (Ảnh: quochoi.vn)

Chiều ngày 23/10, Quốc hội nghe báo cáo và thẩm tra về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ trung ương năm 2018.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết Chính phủ ước tính thực hiện thu ngân sách Nhà nước năm 2017 vượt 2,3% so với dự toán, tuy nhiên số tăng thu so với dự toán chủ yếu là tăng thu của ngân sách địa phương, trong khi thu ngân sách Trung ương ước khó đạt như dự toán. Đây là năm thứ 3 liên tiếp ngân sách Trung ương có khả năng hụt thu.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2017, dự toán thu ngân sách nhà nước trên 1,2 triệu tỷ đồng, thực hiện 9 tháng ước đạt 69,5% dự toán, tiến độ thu đạt thấp so với cùng kỳ 3 năm gần đây do các khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ cổ phần hóa đều đạt thấp.

Trong khi đó, mức chi dự toán là gần 1,4 triệu tỷ đồng. Một số vấn đề được cơ quan thẩm tra đề nghị lưu ý như: việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lúng túng, việc phân bổ, giao dự toán còn chậm, giao nhiều đợt; trong khi đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ rất chậm so với cùng kỳ. Ông Hải cho hay đây là năm thứ 2 liên tiếp xảy ra tình trạng này và đề nghị Chính phủ làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm và sớm có chế tài đủ mạnh.

Ước tính cả năm, bội chi ngân sách nhà nước 174.300 tỷ đồng. Ông Hải cho biết trong bối cảnh ngân sách khó khăn, Ủy ban Tài chính ngân sách đồng ý với đề nghị của Chính phủ năm 2018 chỉ bố trí mua ô tô cho chức danh từ Bộ trưởng trở lên; khi thực sự cần thiết phải bổ sung các chức danh còn lại đang được bố trí xe công đưa đón thì sẽ nghiên cứu và hướng tới thực hiện khoán chi.

Ủy ban Tài chính ngân sách cũng đề nghị cơ cấu lại và tiết giảm những khoản chi không cần thiết, trong đó, giảm mạnh chi cho khánh tiết, hội nghị, hội thảo và lễ hội; Không bố trí ngân sách để khởi công, khánh thành các công trình, chi cho hoạt động không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, không ban hành chính sách mới khi không có nguồn lực bảo đảm, không nợ chính sách chi cho con người.

Nhật Minh

Xem thêm: