Trong đó, số người bị cách chức là 22 người, khai trừ 107 người.

Ông Vũ Đức Bảo. (Ảnh: hanoimoi)

Ngày 9/1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 17.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định:

  • Sáp nhập, chuyển giao 7 tổ chức đảng, giảm từ 59 xuống còn 52 đảng bộ trực thuộc Thành ủy;
  • Sắp xếp giảm 5/17 Ban Chỉ đạo; giảm 74/102 Ban Chỉ đạo trực thuộc UBND TP;
  • Giảm 4 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các tổ chức chính trị – xã hội;
  • Giảm 121 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành (từ 401 xuống 280);
  • Giảm 110 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện (từ 206 xuống 96),…

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 3 đoàn giám sát, 6 đoàn kiểm tra đối với 36 lượt Ban Thường vụ Đảng ủy trực thuộc. UBKT các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 128 tổ chức đảng và 395 đảng viên, kết luận 67 tổ chức đảng và 292 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 172 đảng viên.

Cũng trong năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng, 1.114 đảng viên (trong đó khiển trách 838 người, cảnh cáo 147 người, cách chức 22 người, khai trừ 107 trường hợp).

Kim Long

Xem thêm: