Trong đó: Khiển trách 309 trường hợp; cảnh cáo 81 trường hợp; cách chức 15 trường hợp; khai trừ 7 trường hợp.

Năm 2018, TP.HCM có 412 đảng viên bị kỷ luật. (Ảnh minh họa: sate)

Sáng ngày 16/1, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và sơ kết một năm thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo báo cáo của UBKT Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 2.104 tổ chức Đảng và 2.515 đảng viên, giám sát đối với 1.819 tổ chức Đảng và 2.460 đảng viên.

Theo đó, 5 tổ chức Đảng bị khiển trách; 412 đảng viên bị kỷ luật bằng các hình thức: Khiển trách 309 trường hợp; cảnh cáo 81 trường hợp; cách chức 15 trường hợp; khai trừ 7 trường hợp.

Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật đối với 409 trường hợp, trong đó khiển trách 308 trường hợp; cảnh cáo 81 trường hợp, cách chức 15 trường hợp và khai trừ 5 trường hợp.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm quy hoạch, đề bạt, điều động, bố trí cán bộ; quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành,…

Về nguyên nhân dẫn đến vi phạm, ông Hiếu cho biết là do cấp ủy, người đứng đầu tổ chức Đảng không nắm vững, không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật nhà nước; các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; buông lỏng công tác lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, nể nang, né tránh trong việc đấu tranh, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm; một bộ phận Đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến vi phạm,…

Cũng trong năm 2018, TP.HCM đã nhận 896 đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị tiếp nhận, xem xét, xử lý. Sau phân loại, rà soát, thành phố đã chuyển giải quyết thẩm quyền 463 đơn. Số còn lại đã lưu, hướng dẫn hoặc trả về.

Ngoài ra, trong số 17 trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng, UBKT đã giải quyết 13 trường hợp, đang chờ giải quyết 4 trường hợp.

Phạm Toàn

Xem thêm: