Sau năm 2018 không thực hiện việc xét công nhận chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS), năm 2019, 556 ứng viên GS, PGS đang chờ Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận chức danh.

công nhận gs, pgs
Lễ Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016. (Ảnh: pup.edu.vn)

Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 vừa có phiên họp lần thứ II, do GS Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, chủ trì.

Theo báo cáo của PGS TS Trần Anh Tuấn, Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2019 có 98 Hội đội Giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 725 ứng viên, trong đó có119 ứng viên GS, 606 ứng viên PGS. Tính đến hiện tại, 92 Hội đồng Giáo sư cơ sở đã nộp kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS về Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước theo quy định.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan từ 725 ứng viên, số lượng rút xuống còn 556 ứng viên, trong đó có 105 ứng viên GS, 450 ứng viên PGS.

Hội đồng Giáo sư cơ sở đã gửi hồ sơ 556 ứng viên trên về Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đề nghị xét, công nhận tiêu chuẩn GS, PGS sư ở 26 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành (6 Hội đồng cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chưa xét).

Trong danh sách ứng viên đề nghị xét chức danh GS, PGS năm 2019, nhóm liên ngành Hóa học – Công nghệ thực phẩm có nhiều ứng viên nhất, 57 người, trong đó 10 ứng viên GS; tiếp đến là ngành Y học với 47 ứng viên (11 ứng viên GS), ngành Vật lý có 46 ứng viên (11 ứng viên GS).

Ngành Kinh tế có 42 ứng viên (7 ứng viên GS); ngành CNTT có 36 ứng viên (7 ứng viên GS); ngành Toán học có 34 ứng viên (8 ứng viên GS); ngành Văn học có 7 ứng viên (1 ứng viên GS)…

Trước đó, năm 2018 không thực hiện việc xét công nhận chức danh GS, PGS. Đợt xét năm 2017, số ứng viên cho các chức danh này lên tới 1.226 người.

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; Thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS.

Theo quy định, có ba trường hợp xét miễn nhiệm chức danh GS, PGS, gồm: Đã có quyết định hủy bỏ công nhận chức danh GS, PGS; Được xác định là không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm; Bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ được giao sau khi bổ nhiệm.

Khi nhận được quyết định hủy bỏ công nhận chức danh GS, PGS của Hội đồng GS nhà nước hoặc minh chứng hp pháp xác định những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hoặc bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ được giao quy định, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học thành lập Hội đồng xét miễn nhiệm chức danh GS, PGS đ rà soát, xem xét từng trường hợp cụ thể.

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét miễn nhiệm chức danh GS, PGS, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học sẽ ra quyết định miễn nhiệm chức danh GS, PGS, báo cáo Thủ trưởng cơ quan chủ quản và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sơn Nguyên

Xem thêm: