Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương. Đến năm 2019, cả 63 tỉnh thành phố đều được cấp số định danh cá nhân.

số định danh cá nhân
Năm 2019, cả nước sẽ được cấp số định danh cá nhân. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Ban Chỉ đạo 896) vừa họp tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo, đến nay có 1.146 nhóm thủ tục, thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa; cắt giảm thành phần hồ sơ của 284 thủ tục; bãi bỏ, hủy bỏ 27 thủ tục; đơn giản hóa trình tự thực hiện đối với 16 thủ tục và 9 giấy tờ công dân.

Thông qua việc cấp thẻ căn cước công dân, Bộ Công an đã cấp hơn 8 triệu số định danh cá nhân cho công dân tại 16 tỉnh, thành. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện việc cấp hơn 900.000 số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan hoàn thiện thủ tục pháp lý phục vụ thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện thí điểm thu thập thông tin dân cư tại TP. Hòa Bình, Phủ Lý (Hà Nam).

Tại buổi họp, ông Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết hiện nay do vướng mắc về nguồn vốn nên tiến độ thực hiện xây dựng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn chậm so với kế hoạch đề ra, dẫn đến việc thực hiện Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý Nhà nước của các bộ, ngành gặp nhiều khó khăn.

Theo đó, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương, bảo đảm đến năm 2019 cả 63 tỉnh, thành phố đều được cấp số định danh cá nhân.

Theo thống kê, hiện nay trong số 5.400 thủ tục hành chính các loại thì có tới 1.600 thủ tục yêu cầu khai thông tin cá nhân liên quan tới giấy tờ của công dân. Chỉ tính riêng cấp xã, phường đã có gần 400 loại tờ khai. Bộ Tư pháp thống kê, nếu thực hiện đơn giản hóa về mặt hành chính, quản lý công dân theo công nghệ số sẽ tiết kiệm được 461 tỷ đồng/năm.

Văn Duy

Xem thêm: