Hệ số lương tính từ ngày 1/7/2019 sẽ tăng từ 1,39 triệu lên 1,49 triệu đồng. Như vậy, mức lương các lãnh đạo cũng tăng lên theo.

Mức lương Chủ tịch nước tăng 1,3 triệu đồng/tháng, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng tăng 1,25 triệu đồng. (Ảnh: quochoi.vn)

Theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11, hệ số lương của Chủ tịch nước là 13.0; Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng là 12.5.

Bắt đầu từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, như vậy mức lương các lãnh đạo cũng có sự thay đổi. Cụ thể:

  • Đối với Chủ tịch nước: Mức lương tăng từ 18.070.000 đồng lên 19.370.000 đồng (tăng 1,3 triệu đồng).
  • Đối với Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng: Mức lương tăng từ 17.375.000 đồng lên 18.625.000 đồng (tăng 1,25 triệu đồng).

Như vậy, mức lương công bố chính thức của các lãnh đạo Việt Nam khoảng trên dưới 8.000 USD/năm, trong khi mức lương chức vụ Thủ tướng Campuchia là 30.000 USD/năm, Thái Lan gần 50.000 USD/năm, Malaysia trên 61.000 USD/năm.

Minh Long

Xem thêm: