Ngày 15/9 có 10.585 ca COVID-19; 250 ca tử vong

Ngày 15/9 có 10.585 ca COVID-19, 250 ca tử vong.