Ngày 16/9 có 10.489 ca COVID-19; TP.HCM chiếm 5.735 ca

Trong 10.489 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 16/9 có 10.482 ca ở 37 tỉnh thành, giảm 101 ca so với hôm qua.