Ngày 17/9 có 11.521 ca COVID-19, tăng 1.024 ca so với 16/9

Trong 11.521 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 17/9 có 11.506 ca ở 34 tỉnh thành, TP.HCM và Bình Dương chiếm 9.985 ca.