Ngày 20/9 có 8.681 ca COVID-19, TP.HCM nhiều nhất với 5.171 ca

Trong 8.681 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 20/9 có 8.668 ca ở 38 tỉnh thành, giảm 1.357 ca so với ngày hôm qua.