Ngày 23/9 có 9.472 ca COVID-19; 236 ca tử vong

Trong 9.472 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 23/9 có 9.465 ca ở 33 tỉnh thành. Trong đó, TP.HCM và Bình Dương chiếm 7.816 ca.