Kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND TP.HCM khóa IX diễn ra vào ngày 8/4 để bầu nhân sự thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Kỳ họp tới sẽ bầu tân Chủ tịch HĐND TP thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.(Ảnh: hcmcpv.org.vn)

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM vừa phát hành thư mời các đại biểu và các cơ quan liên quan tham dự kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND TP khóa IX, dự kiến vào ngày 8/4.

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp chỉ diễn ra trong một buổi chiều với nội dung thảo luận, thông qua một số tờ trình của UBND thành phố và thực hiện công tác nhân sự.

Cụ thể, kỳ họp sẽ miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐND TP đối với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm và miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch HĐND TP đối với bà Trương Thị Ánh (đã nhận quyết định nghỉ hưu), miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND TP đối với ông Huỳnh Cách Mạng (đã được phân công giữ chức phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy).

Kỳ họp cũng tổ chức bầu Chủ tịch HĐND TP mới và biểu quyết bổ sung lãnh đạo cho UBND TP.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/1 và bà Trương Thị Ánh nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/4.

Minh Long

Xem thêm: