Nghệ An đứng đầu trong tổng 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số lao động cư trú bất hợp pháp cao nhất tại Hàn Quốc. Tính đến ngày 30/6/2016, có hơn 2.000 lao động quê quán Nghệ An hết thời hạn hợp đồng nhưng không về nước. 

Theo Công văn số 2843/LĐTBXH-QLLĐNN do Bộ LĐ-TBXH ra ngày 29/7/2016, cả nước có tổng 90 quận/huyện thuộc 10 tỉnh/thành có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước với tỷ lệ từ 35-100%.

Trong số 10 tỉnh, thành có số lao động cư trú bất hợp pháp cao nhất tại Hàn Quốc đang bị đưa vào xem xét tạm dừng tuyển chọn trong năm 2016, Nghệ An đứng đầu danh sách với tổng số 2.073 người (15/20 huyện).

Ngoài ra, một số tỉnh có số lao động hết thời hạn bỏ trốn cao như Thanh Hóa: 920 người (19/27 huyện), Hà Tĩnh: 885 người (8/12 huyện), Hải Dương: 791 người (11/12 huyện), Thái Bình: 666 người (7/8 huyện), Quảng Bình: 541 người (7/7 huyện), Hà Nội: 379 người (11/30 huyện)… Thấp nhất là Hưng Yên với tổng số 190 người (4/10 huyện).

Theo thông báo, trước mắt, tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2016 đối với 44 quận/huyện có số người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên. Đối với các địa phương không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp, sẽ tiếp tục dừng tuyển chọn trong năm 2017, đồng thời dỡ bỏ việc tạm dừng đối với những địa phương giảm được tỷ lệ và số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Không áp dụng việc tạm dừng tuyển chọn lao động ngành ngư nghiệp trong năm 2016 đối với các huyện ven biển thuộc các tỉnh bị ảnh hưởng do Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường biển. Cụ thể, tại tỉnh Hà Tĩnh, không tạm dừng tuyển chọn lao động ngành ngư nghiệp tại huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, tại tỉnh Quảng Bình là huyện Bố Trạch và Quảng Trạch.

Lê Trai

Xem thêm: