Nghệ sĩ Hoài Linh xác nhận bị ung thư tuyến giáp, giải trình việc chậm giải ngân tiền từ thiện

NS Hoài Linh nhận lỗi chủ quan, đã sai trong việc chậm giải ngân tiền từ thiện, không lường trước sự phức tạp và khó khăn của công việc.