Chùa Tam Chúc đón 5 vạn du khách khiến tình cảnh hỗn loạn

Trong 2 ngày cuối tuần (ngày 13 và 14/3), chùa Tam Chúc (Hà Nam) đã đón khoảng 70.000 du khách, trong đó ngày cuối tuần 14/3 có tới khoảng 50.000 người.