Việc in, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới sẽ thực hiện đồng loạt cho người tham gia trên cả nước từ ngày 1/10/2017, khi tỷ lệ người tham gia được đồng bộ quản lý theo mã số BHXH đạt từ 70% trở lên.

tham gia bhyt 2
Người tham gia BHYT sẽ có thẻ mới từ ngày 1/10. (Ảnh minh họa: tapchibaohiemxahoi.gov.vn)

Ngày 28/9, tại hội nghị cung cấp thông tin thường kỳ tháng 9/2017 của BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Trưởng ban Sổ thẻ (BHXH Việt Nam) cho biết việc in, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới sẽ thực hiện cho tất cả người tham gia trên cả nước từ ngày 1/10/2017 khi tỷ lệ người tham gia được đồng bộ quản lý theo mã số BHXH đạt từ 70% trở lên.

Trước thời điểm ngày 1/10, BHXH các tỉnh, thành phố vẫn rà soát, đồng bộ dữ liệu và cấp lại, cấp đổi sổ BHXH, thẻ BHYT phát sinh do mất, hỏng, điều chỉnh thông tin theo mã số BHXH.

Trong thời gian chờ đồng bộ, mã số BHXH, sổ BHXH và thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được cấp, đổi lại.

Đối với trường hợp người tham gia dùng thẻ còn giá trị sử dụng khi đi khám chữa bệnh nhưng cơ sở khám chữa bệnh tra cứu trên Cổng thông tin giám định BHYT phát hiện thẻ BHYT đã hết giá trị sử dụng thì thông báo cho cơ quan BHXH kiểm tra; đồng thời, phải đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bình thường cho người tham gia.

Đối với người tham gia BHXH, BHYT khi thay mã thẻ BHYT bằng mã số BHXH, dữ liệu quản lý sẽ liên tục được cập nhật về thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và phần kinh phí khám chữa bệnh tự chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở trong năm tài chính để xác định thời điểm được miễn cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh (quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh).

Khi tiếp tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, xác nhận quá trình tham gia và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, người tham gia không cần xuất trình giấy tờ hay lặp lại các thủ tục như tham gia lần đầu, chỉ cần nhớ và báo lại cho cơ quan BHXH mã số BHXH khi làm thủ tục.

Trước đó, ngày 8/8/2017, BHXH Việt Nam ban hành quy định số 3340 về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH. Theo đó, mã số BHXH cấp cho người tham gia là 10 ký tự cuối của thẻ BHYT, không thay đổi trong suốt quá trình tham gia, đóng và hưởng BHXH, BHYT.

Việc cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT sẽ là cơ sở để cơ quan BHXH hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia theo hộ gia đình và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người tham gia khi giải quyết chế độ BHXH và khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thuận lợi.

Theo BHXH Việt Nam, việc thay số sổ BHXH, thẻ BHYT bằng mã số BHXH duy nhất góp phần điều chỉnh tinh gọn, giảm áp lực và khối lượng công việc in, phát hành sổ BHXH, thẻ BHYT hàng năm, khắc phục tình trạng cấp trùng một người có nhiều sổ BHXH, thẻ BHYT như hiện nay và hoàn thiện các điều kiện để thực hiện cấp thẻ điện tử thay thế cho sổ BHXH, thẻ BHYT chất liệu giấy trong thời gian tới.

Hoàng Minh

Xem thêm: