Ông Bùi Quang Vinh bị kỷ luật vì liên quan đến vụ MobiFone mua 95% AVG.

Ông Bùi Quang Vinh. (Ảnh; mpi.gov.vn)

Thông cáo phát đi từ Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, ngày 27/11/2018, Ban Bí thư xem xét đề nghị của UBKTTU tại Tờ trình số 149-TTr/UBKTTW, ngày 21/11/2018 về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh liên quan đến trách nhiệm các sai phạm xảy ra đối với Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Ban Bí thư nhận định trong thời gian giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT ông Bùi Quang Vinh chịu trách nhiệm với cương vị là người đứng đầu, thiếu trách nhiệm khi ký Công văn số 721/BKHĐT-KCHTĐT, ngày 24/11/2015 của Bộ KH&ĐT đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Sau khi có thông tin bất thường của dự án, ông Vinh đã có văn bản đề nghị dừng dự án, nhưng Bộ TT&TT đã quyết định phê duyệt và thực hiện dự án.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Quang Vinh bằng hình thức khiển trách.

Phạm Toàn

Xem thêm: