Nhà báo Phạm Đoan Trang: VKS đề nghị 7-8 năm tù, HĐXX tuyên phạt 9 năm tù

Bà Phạm Đoan Trang, bị tuyên án 9 năm tù, một mức án cao hơn đề nghị trước đó của VKS.