Các sai phạm của lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình là nghiêm trọng, đến mức phải bị kiểm điểm nghiêm túc và xem xét, xử lý kỷ luật.

Ban dân tộc Quảng Bình. (Ảnh: bdt.quangbinh)

Ngày 23/5, UBKT tỉnh ủy Quảng Bình đã xem xét, kết luận các dấu hiệu vi phạm của cán bộ công tác tại Ban Dân tộc tỉnh này.

Theo kết luận, ông Trần Hữu Ninh – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình, được giao trách nhiệm phụ trách chương trình 135, trưởng ban tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở trong 2 năm 2017 và 2018 – đã thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện dự án dẫn đến không hoàn thành kế hoạch đề ra, do đó không giải ngân hết nguồn vốn được cấp; thống nhất lập khống chứng từ để thanh toán chi phí phục vụ các lớp tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức, làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Ông Ninh còn thiếu kiểm tra, giám sát để Phòng Dân tộc các huyện: Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy; Văn phòng HÐND và UBND huyện Tuyên Hóa, Phòng NN-PTNT huyện Quảng Trạch thực hiện không đúng hợp đồng các lớp tập huấn, lập khống chứng từ đề nghị thanh toán, làm thất thoát ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu.

Cũng theo kết luận, ông Đặng Thái Tôn – Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, để việc tập huấn không hoàn thành kế hoạch đề ra; không giải ngân hết nguồn vốn được cấp và đồng ý giảm thời gian các lớp tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức làm ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích của dự án; ký thanh toán, quyết toán khống chứng từ chi phí các lớp tập huấn, làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Ngoài ra còn có bà Nguyễn Thị Lài – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình; ông Trần Quốc Hớn – Chánh văn phòng; ông Dương Văn Tuyên – phụ trách kế toán và một số cán bộ khác của ban cũng có vi phạm liên quan.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình khẳng định các sai phạm của lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình và nhiều cán bộ tại đơn vị này là nghiêm trọng, do đó đã yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc và xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật.

Phạm Toàn

Xem thêm: