KTNN chỉ ra các sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất trên khu vực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2017 của các doanh nghiệp cổ phần hóa.

Nhiều sai phạm trong quản lý đất đai tại Quảng Nam. (Ảnh minh họa: Xuân Lan)

Ông Lê Quý Hưng – Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III vừa ký báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2017 trên khu vực tỉnh Quảng Nam.

Theo báo cáo, đến ngày 31/12/2017, Quảng Nam đang quản lý 47 DNNN cổ phần hóa thuê đất trả tiền hàng năm. Sở TN&MT tỉnh đã quản lý, theo dõi đối tượng thuê đất, diện tích đất thuê và chuyển thông tin sang cơ quan thuế.

Tuy nhiên, diện tích đất thuê tại ba doanh nghiệp được Sở TN&MT theo dõi, quản lý chưa khớp đúng với diện tích cơ quan thuế lập.

Kết quả kiểm tra, đối chiếu ba doanh nghiệp cổ phần hóa trước năm 2011 đều không xây dựng phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa trình UBND tỉnh phê duyệt, không đúng quy định tại điều 30, nghị định số 109/2017 của Chính phủ. Nhiều trường hợp sử dụng đất sai mục đích, kém hiệu quả hoặc không đưa đất vào sử dụng trong nhiều năm.

Từ kết quả kiểm toán, KTNN khu vực III kiến nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền thuê đất hơn 311 triệu đồng tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam.

Bên cạnh đó, KTNN khu vực III kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh, các cá nhân, tập thể liên quan trong việc bán tài sản trên đất tại số 14 Phan Châu Trinh (TP. Tam Kỳ) của Công ty cổ phần Xây lắp điện Quảng Nam năm 2011 không thông qua đấu giá.

Đặc biệt, KTNN kết luận việc Công ty Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam chuyển nhượng 2 lô đất A51 và 52 (tại khu phố mới Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, diện tích 1.261 m2) cho bà Nguyễn Thị Ánh (vợ nguyên bí thư tỉnh Quảng Nam Vũ Ngọc Hoàng), là trái quy định luật Đất đai.

KTNN kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh, các cá nhân và tập thể liên quan đến việc tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất của Công ty cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam (1.778 m2) năm 2014,…

Báo cáo cũng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam do để xảy ra tình trạng bán tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước khi chưa được sự cho phép của UBND tỉnh. Kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc Sở, Phó giám đốc Sở TN&MT, các cá nhân, tập thể liên quan qua các thời kỳ.

KTNN khu vực III đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của KTNN tại báo cáo kiểm toán này. Đồng thời, thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết, báo cáo kết quả thực hiện về KTNN khu vực III trước ngày 30/6/2019.

Phạm Toàn

Xem thêm: