Tỉnh Ninh Bình đã chi 31,2 tỷ đồng không thuộc nhiệm vụ chi trong dự toán sự nghiệp GD&ĐT. Trong đó, kinh phí cán bộ đi học tập ở nước ngoài là 592 triệu đồng.

giáo viên du lịch nước ngoài không phép, Quảng Ninh
Ninh Bình: Chi sai gần 600 triệu đồng cho cán bộ đi học tập nước ngoài. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) thuộc KTNN khu vực XI vừa công bố kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Ninh Bình.

KTNN khu vực XI đã chỉ rõ công tác lập, giao dự toán chi ngân sách nhà nước (NSNN) tại Ninh Bình có sai phạm.

Cụ thể, tỉnh Ninh Bình giao trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngân sách cấp tỉnh một số nội dung chi khô tỉnh Ninh Bình chi không thuộc nhiệm vụ chi trong dự toán chi sự nghiệp GD&ĐT số tiền 31,2 tỷ đồng.

Trong đó, gồm kinh phí giáo dục an ninh quốc phòng hơn 5 tỷ đồng; kinh phí phục vụ đoàn công tác của tỉnh đi thăm đồng bào tỉnh Ninh Bình xây dựng các vùng kinh tế phía Bắc, phía Nam và Tây Nguyên hơn 3,1 tỷ đồng;

Kinh phí đoàn đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm nước ngoài 592 triệu đồng; kinh phí tuyên truyền phát triển du lịch 4 tỷ đồng; kinh phí tổ chức lỗ hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh hơn 9,6 tỷ đồng; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh hơn 8,8 tỷ đồng.

Để chi sai số tiền trên, trách nhiệm thuộc về Sở Tài chính và các cơ quan tài chính các cấp của tỉnh Ninh Bình” – báo cáo nêu.

Kiểm toán nhà nước còn phát hiện tại các huyện của tỉnh Ninh Bình tồn tại việc phân bổ kinh phí cho số lượng biên chế vượt biên chế tỉnh giao 96 người với số tiền đã chi trả trên 3,7 tỷ đồng; chi hoạt động sự nghiệp trên tổng chi sự nghiệp giáo dục không đảm bảo mức tối thiểu 12% và phân bổ dự toán hoạt động thường xuyên cho một số đơn vị ngoài định mức chi thường xuyên 7,6 tỷ đồng.

Năm 2018 tỉnh Ninh Bình vẫn bổ sung tăng chi hoạt động quản lý hành chính ngoài dự toán đầu năm cho các đơn vị số tiền hơn 52 tỷ đồng,…

KTNN chỉ rõ thuộc trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch và UBND các huyện được kiểm toán.

Phạm Toàn