Nghệ An sẽ hỗ trợ 100% ngân sách để tới năm 2020, toàn tỉnh có ít nhất 255 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Nghệ An dự kiến chi thêm 30 ngàn tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới từ nay tới 2020. (Ảnh: giaoducthoidai.vn)
Nghệ An dự kiến chi thêm 30 ngàn tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới từ nay tới 2020. (Ảnh: giaoducthoidai.vn)

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình NTM Nghệ An giai đoạn 2016-2020.

Mục tiêu tới năm 2020, đạt ít nhất 225 xã đạt chuẩn NTM, tương đương 59% số xã toàn tỉnh. Trong đó, tỉnh sẽ xây dựng 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí do chính phủ ban hành; 50 thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn sẽ đạt chuẩn theo bộ tiêu chí do tỉnh ban hành.

Mục tiêu bình quân cả tỉnh đạt 16,5 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 7 tiêu chí.

Tổng vốn kế hoạch cả giai đoạn dự kiến là hơn 30 ngàn tỷ đồng. Cơ cấu vốn bao gồm:

  • Vốn ngân sách: hơn 7 ngàn tỷ đồng (24%). Trong đó, ngân sách trung ương: 3,6 ngàn tỷ đồng, ngân sách tỉnh: hơn 900 tỷ đồng, ngân sách huyện: hơn 900 tỷ đồng, ngân sách xã: gần 2 ngàn tỷ đồng.
  • Lồng ghép các chương trình: gần 2 ngàn tỷ đồng (0,6%)
  • Vốn tín dụng: hơn 13,6 ngàn tỷ đồng (45%)
  • Vốn từ doanh nghiệp, hợp tác xã: hơn 4,5 ngàn tỷ đồng (15%)
  • Vốn từ người dân: hơn 3 ngàn tỷ đồng (10%)

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh, tính đến 31/1/2016, số nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình xây dựng NTM của toàn tỉnh Nghệ An là hơn 887 tỷ đồng.

Một số huyện có số nợ đọng cao như: Yên Thành hơn 107 tỷ đồng; Nghi Lộc gần 169 tỷ đồng; Diễn Châu hơn 90 tỷ đồng; Quỳnh Lưu hơn 45 tỷ đồng; Đô Lương hơn 62 tỷ đồng; Nam Đàn gần 74 tỷ đồng…

Nghệ An không phải là tỉnh duy nhất nợ đọng xây dựng NTM. Theo báo cáo giám sát công bố vào tháng 10 vừa qua, cả nước có 53/63 tỉnh, thành nợ đọng trong xây dựng NTM với số tiền khoảng hơn 15 ngàn tỷ đồng.

Lê Trai

Xem thêm: