Nợ gần 93 tỷ đồng, Điện Biên vẫn “đổ” 90 tỷ đồng tiền tài trợ vào xây Đền thờ Liệt sĩ

Đền thờ Liệt sĩ trên Đồi F với tổng vốn đầu tư lên tới 105 tỷ đồng, được công bố xây dựng để “giáo dục lòng yêu nước”.