Bà Trần Anh Đào – Phó tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) được giao phụ trách Ban điều hành HoSE, thay ông Lê Hải Trà vừa bị kỷ luật.

Bà Trần Anh Đào phụ trách Ban điều hành HoSE thay ông Lê Hải Trà từ ngày 20/5. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Ngày 20/5, Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-HĐTV về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Hải Trà – Tổng giám đốc HoSE. Nguyên nhân do ông Trà có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong công tác. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Việt Hà, Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị HoSE đã ký văn bản thông báo bổ nhiệm bà Trần Anh Đào – Phó tổng giám đốc HoSE phụ trách Ban điều hành HoSE.

Về nhân sự mới thay thế ông Trà, bà Trần Anh Đào tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM năm 1997, sau đó làm cho một công ty xuất nhập khẩu trước khi vào Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước từ cuối năm 1998.

Được biết, bà Đào là thế hệ nhân sự đầu tiên vận hành HoSE từ tháng 7/2000. Giữa năm 2013, bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng đấu giá và quản lý niêm yết cho đến nay.

Ban điều hành HoSE hiện có 4 thành viên, gồm bà Trần Anh Đào và 3 Phó Tổng Giám đốc gồm ông Nguyễn Vũ Quang Trung, bà Ngô Viết Hoàng Giao và ông Trầm Tuấn Vũ.

Đức Minh