Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: ‘Có tỷ lệ oan sai thì liệu có hay không có tỷ lệ công lý?’

“Hình dung xem, mình hoặc người thân ở trong 0.000001% oan sai thì mình nghĩ thế nào…”, ông Nhưỡng nói.