Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 (khóa XII) bầu bổ sung ông Trần Cẩm Tú và ông Trần Thanh Mẫn vào Ban Bí thư.

Hôm nay (9/5), tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường bàn về công tác cán bộ. Ông Phạm Minh Chính – Trưởng ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc bầu bổ sung ủy viên Ban Bí thư khoá XII.

Trung ương Đảng  bầu ông Trần Cẩm Tú – Phó chủ nhiệm thường trực UBKTTƯ, giữ chức Chủ nhiệm cơ quan này; bầu ông Hoàng Văn Trà – Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên giữ chức Uỷ viên UBKTTƯ khoá XII.

Cũng trong ngày 9/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Bí thư khoá XII gồm: ông Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Trần Cẩm Tú.

Ông Trần Thanh Mẫn (sinh ngày 12/8/1962, quê xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Ông Mẫn là tiến sĩ kinh tế, có bằng cử nhân chính trị. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông Trần Thanh Mẫn từng đảm nhiệm chức Chủ tịch UBND, Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ. Tháng 9/2015, ông Mẫn được Bộ Chính trị giới thiệu bầu giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

trần thanh mẫn
Ông Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: tapchimattran.vn)

Tháng 4/2016, ông Mẫn được cử làm Phó chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Đến tháng 6/2017, Mẫn ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014-2019 thay ông Nguyễn Thiện Nhân.

Ông Trần Cẩm Tú (sinh ngày 25/8/1961, quê xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII. Ông Tú có trình độ học vấn Tiến sĩ Kinh tế.

Đầu năm 2011, ông được bầu làm Phó chủ nhiệm UBKTTƯ. Tháng 8/2011, ông Tú được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Ông Trần Cẩm Tú. (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Tháng 3/2015, ông Trần Cẩm Tú thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình và được phân công trở lại làm Phó chủ nhiệm UBKTTƯ.

Tháng 1/2016, ông Tú tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phân công làm Phó chủ nhiệm Thường trực UBKTTƯ.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Ban Bí thư có 14 ủy viên gồm:

1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư

2. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

3. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị

4. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương

5. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

6. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương

7. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương

8. Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

9. Ông Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

10. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao

11. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương

12. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

13. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

14. Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm UBKTTƯ.

Văn Duy

Xem thêm: