Hôm 6/2, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định phân công ủy viên Bộ Chính trị.

Ông Võ Văn Thưởng (Trái) và ông Trần Tuấn Anh.

Theo đó, ông Võ Văn Thưởng được phân giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Còn ông Trần Tuấn Anh được giữ chức trưởng Ban Kinh tế trung ương.

Ông Thưởng sinh ngày: 13/12/1970; vào Đảng ngày: 18/11/1993; quê quán: xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học.

Tháng 2/2016, ông Thưởng được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Trần Tuấn Anh sinh ngày: 6/4/1964; vào Đảng ngày: 29/11/1996; quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Ngoại giao.

Từ tháng 1/2016 – 4/2016, ông Anh giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Minh Long

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam